Pohorie Burda

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Burda je stredohorský krajinný celok sopečného pôvodu v matransko-slanskej oblasti. Tvorí výraznú povrchovú jednotku na dolnom Poiplí. Celé pohorie o rozlohe asi 20 km2 je dlhé asi 7,5 km a široké maximálne 3 km....

Dominujúcim vrchom je Burdov (388 m.n.m) na juhu. Najvyššou kótou je však južnejší nepomenovaný vrch (395 m.n.m.) vzdialený od Burdova asi 500 m. Od susedných vulkanických pohorí Börzsöny a Piliš, ležiacich na území Maďarska, ho oddeľujú rieky Dunaj a Ipeľ. Povrch je zaujímavý a pestrý. Následkom mrazového zvetrávania vznikli bizarné útvary. Rozmanité strmé skalné steny, rozličné kužeľovité formy.

Dolné Pohronie je územie rozprestierajúce sa po oboch brehoch Hrona od Želiezoviec po ústie Hrona do Dunaja.

Rastlinstvo v oblasti Burdy sa vyznačuje bohatstvom teplomilných druhov .Prihliadnuc na malú rozlohu pohoria, je našim najbohatším územím na teplomilné druhy.

Najtypickejšími rastlinami sú teplo a suchomilné rastliny stepných a trávnatých porastov.
Po príchode jari sa ako prvá rastlina ukáže Hlaváčik jarný (zákonom chránená). Po okolí je najrozšírenejší Repík lekársky, na hlinito - piesčitých svahoch môžete nájsť aj Materinu dúšku, ktorú dedinské gazdinky používajú ako koreninu do jedál. Suché a teplé leto prospieva Ihlici tŕnitej, Ľubovníku a Paline pravej.

Na severnej strane Kováčovských kopcov sú svahy menej strmé a aj lesy sú oveľa hustejšie a vlhšie. Štúrovský región nie je veľmi bohatý na letné zrážky, ale ak je rok daždivejší, rastie tu množstvo húb. Sú to typické huby listnatých lesov ako napríklad rôzne druhy masliakov, bedle a iné.
Pri poľovníckej chate Ipeľ si môžete nazbierať aj jedlé gaštany.

Ak sa vydáte od prístavu kompy po Dunajskej hrádzi smerom ku Kováčovským kopcom, dostanete sa asi po 3-4 kilometroch k sútoku Dunaja a Hrona. Je to veľmi tiché a kľudné miesto ideálne na rybolov alebo na víkendový piknik. Pri sútoku týchto dvoch riek je mnoho malých piesčitých ostrovov a ten najväčší z nich používajú miestni obyvatelia ako nudistickú pláž. ;-) V tejto oblasti rastú vlhkomilné a tieňomilné rastliny. Najviac rozšírená je Pŕhľava dvojdomá. Nájdete tu aj Kostihoj lekársky a Archangeliku lekársku. ..rastú tu aj...
Sú tu veľké trávnaté plochy a pri brehoch riek je hustý porast topoľov a vŕb. Na starších stromoch koncom apríla a začiatkom mája kde-tu nájdete krásne exempláre Trúdnika sírového. Ak ho nenájdete, tak vám ho uchmatli spred nosa. Medzi miestnymi obyvateľmi je to uznávaná pochúťka. Ak vám však šťastie praje, môžete nájsť aj 2-3 kilové exempláre tohto stromového hríbu. Typickým stromom okolitých lesov je aj Agát, preto majú tunajší včelári vynikajúci med.

V tomto malebnom pohorí sú vyznačené tri turistické chodníky :

Červeno označený začína od autobusovej zastávky v Kamenici nad Hronom a vedie na hrebeň odkiaľ je krásny výhľad na Pilišké hory, Ostrihomskú Baziliku a sútok Dunaja a Hrona.

Modrý chodník začína od zastávky SAD v obci Chľaba a vedie okolo reštaurácie Modrá Ryba . Tieto turistické chodníky sú vyznačené na mapách. Do dedín Kamenica, Kováčov, Chľaba, Salka, Malé Kosihy sa dostanete pravidelnými linkami SAD.

V v blízkom okolí sa nachádzajú aj významné historické pamätihodnosti ako napríklad románske rotundy z konca 12. storočia v Bíni a v Malých Kosihách, románsky kostol z obdobia pred rokom 1217 v Bíni. Gotický kostol zo 14. storočia s rímskym sarkofágom v Želiezovciach.

Ak patríte k tým, ktorí majú radšej tiché zákutia riek ako ruch mesta a trhov a ste vášnivým rybárom, v Štúrove a v okolí si určite prídete na svoje. Sútok Dunaja a Hrona a mnoho mŕtvych ramien Hrona poskytne veľa pekných chvíľ a aj úlovkov.