Esztergom

24.08.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Po príchode Maďarov v poslednej tretine X. storočia knieža Gejza premiestnil vládcovský dvor zo Székesfehérváru ( Stoličného Belehradu ) do Ostrihomu, ktorý mal lepšie obranné postavenie...

Tu v paláci na hradnom návrší, sa narodil Vajk, neskorší Kráľ Štefan I, prvý kresťanský kráľ Maďarska. V roku 1000 bol korunovaný za kráľa. Do vpádu Tatárov sa Ostrihom stal sídlom maďarského štátu a maďarskej cirkvi. Ostrihom sa v storočiach XIV- XV vyvinulo v kultúrne centrum. V roku 1543 obsadil mesto sultán Soliman. Aj keď sa v roku 1595 podarilo mesto dočasne oslobodiť, bolo úplne zničené. V dnešnej dobe je mesto centrom turistického ruchu a kultúry vďaka početným pamätihodnostiam.

Nočná Ostrihomská Bazilika

Mesto sa hrdí pohnutou históriou a nádhernou klasicistickou stavbou Ostrihomskej baziliky vybudovanou v rokoch 1822- 1856, ktorá bola vysvätená 31. augusta 1856. Stojí na základoch viacerých starších katedrál a dosahuje úctyhodné rozmery. Je dlhá 118 metrov, široká 40 metrov, vnútorná výška kupoly je 71,6 metra a hrúbka stien niekde dosahuje až 16 metrov. Z vnútorného zariadenia je najcennejšia renesančná kaplnka z červeného mramoru, nádherný je aj hlavný oltár vyhotovený z kararského mramoru a obrovský oltárny obraz, ktorý namaľoval Grigoletti. Tento obraz je kópiou Tizianovej benátskej Assunty.

V arcibiskupskej klenotnici sú uložené vzácne cirkevné klenoty zo zlata a vzácnych kameňov, biskupské rúcha z 15-19 storočia.

Pod hlavnou loďou v krypte odpočívajú ostrihomskí arcibiskupi. V kresťanskom múzeu je bohatá zbierka stredovekého maďarského umenia, obrazy talianskych majstrov a gobelíny z 15 storočia.