Severné Zadunajsko

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Mapu Maďarska rozdeľuje na dve časti v severojužnom smere druhá najväčšia rieka Európy, Dunaj. Táto prirodzená deliaca čiara oddeľuje v charaktere podstatne odlišné časti krajiny, a to nielen zo zemepisného, ale i z historického hľadiska...

Vzhľadom na povrchové formy je Zadunajsko, ležiace na západ od Dunaja, najmnohotvárnejšou oblasťou krajiny, vzájomne sa tu striedajú vrchy, kopce a rovina. Na formovanie dnešného charakteru tejto oblasti, nazývanej "mäkkým panónskym krajom", mala veľký vplyv rímska minulosť.Vládcovia bývalej rímskej ríše považovali Dunaj za hraničnú rieku a na východ od nej sa už nerozpínali. Pozostatky vtedajších lokalít a cestnej siete možno vidieť i dnes, ako starostlivo chránené historické pamiatky.

V tejto oblasti menej pustošili i Turci. Prírodné klenoty, zachované historické pamiatky, zemepisné danosti a tvorivá práca človeka sa v Severnom Zadunajsku zlievajú v harmonický celok.