Turisticko - informačná stránka Štúrova

máj
21
Nové logo stránky www.sturovo.com

Vážení návštevníci, ako ste si určite všimli tento web je viacjazyčný, píšu sa tu články po slovensky a aj maďarsky. Dôvodov je niekoľko. Žijem a tvorím web v takom regióne, kde sa plynule hovorí oboma jazykmi a vďaka Schengenskej dohode sú tieto hranice už len symbolické. Počas mojich cezhraničných potuliek prírodou, obcami a miestami som zistil, že hranice sa ani jednoznačne nedajú stanoviť, je to len byrokratický vynález obmedzujúci slobodu človeka. V pohoriach Pilišu nájdete živú kultúru a zvyky Slovákov. Udržujú si svoje tradície. Rozprávajú sa a píšu v rodnom jazyku. Pomenúvajú si ulice a námestia tak, ako im to je srdcu blízke. Ďaľším príkladom je zase naše mesto Štúrovo, kde je zase živá kultúra a jazyk Maďarov. Pozrime sa ale aj do skrytých kútov k susedom. Krčma u ŠVEJKA v dedine Pilisszentlélek, slovenská škola v Piliszentlászló. Babička, správkyňa slovenského ľudového domu v ďalšej dedinke, s ktorou som sa rozprával, hovorila po 43. rokoch manželstva s Maďarom plynulým hornonitrianskym nárečím. Počuť tu slovenskú hádku pri pive v zadymenej dedinskej krčmičke. A nakoniec názvy obchodov a mestských úradov v obciach Pilišu po slovensky. Príkladov sa nájde mnoho, nestačili by ani tri celé stránky. Z tohto dôvodu som web nerozdelil maličkými vlajočkami ako býva zvykom. Píšte si sem ako len chcete, buďte len slušní a tolerantní k odlišným kultúram a názorom a my vás tu na stránke žiadnymi hranicami obmedzovať nebudeme.

Posted By Willant čítať viac

Az ipolyszalkai élő tájház és környéke

okt
15

Szerző: Csáky Károly

Az ipolyszalkai élő tájház és környéke a hagyományőrzés tekintetében élen jár.

Ipolyszalka az Alsó-Ipoly mente gyönyörű környezetben települt községe. Először 1252-ben említi okirat Zalka alakban. Az egykori érseki birtok a középkorban módosabb hely lehetett, amint erre a község nagy adótételeiből is következtethetünk. Mária Terézia korában a település kiváltságjogot kapott, vásártartásával mezővárosi rangra emlekedett, s Hont megye egyik fontos központjává vált.
A mélyen vallásos Ipolyszalka megannyi szakrális kisemlékkel, gazdag irodalmi és történelmi múlttal rendelkezik, a hagyományőrzés tekintetében pedig a régióban is élen jár...

Posted By Willant čítať viac

Roklina Holdvilág árok

máj
29

Holdvilág árok (Roklina Mesačného svitu)

Holdvilág árok je jedna z dvoch roklín v Maďarsku. Nakoľko Maďarsko nie je veľmi hornatá krajina viac takýchto roklín nemajú. V rokline tak ako aj v rokline Rám je zopár lávok a
rebrík.

Posted By Willant čítať viac

Veľká noc v Maďarsku.

apr
25

Veľká noc v Maďarsku.
Boli nádherné tie dni sviatkov.Veľkonočné sviatky uznávam totiž iba ako veľký cirkevný sviatok, a možnosť veľmi pekne vyzdobiť príbytok jarnými motívmi... Ako väčšina žien neznášam oblievanie voňavkami,bitku korbáčom a povinné vyjadrovanie vďaky za túto hrôzu...

Posted By Willant čítať viac

Most Márie Valérie... (11. októbra 2001)

okt
11

Pre územie Štúrovského regiónu, "zatlačeného do kúta" medzi rieky Dunaj a Ipeľ', nebolo umožnené nadviazanie kontaktov do všetkých smerov, preto sa po druhej svetovej vojne dostalo do zásadne nevýhodnej polohy oproti otvoreným územiam.

Most z kupoly baziliky

Naše krajiny onedlho sa chcú stať členmi Európskej únie, v ktorej sa hranice pomaly stanú symbolickými, právne a fyzicky priechodnými. Vlády Slovenskej republiky a Maďarskej republiky si uvedomili svoje morálne povinnosti v tom smere, že musia byt' vytvorené podmienky pre otvorenie regiónu na ľavom a na pravom brehu Dunaja regiónu Štúrovského a Ostrihomského: 16.9.1999 bola uzavretá dohoda o obnove mosta Márie Valérie medzi našimi mestami...

Posted By Willant čítať viac

Turistická cesta ktorá vás zavedie do Chľaby.

júl
25

Tu som chcel opísať výlet cez asi najstaršiu a najvlhkejšiu časť lesa v pohorí Burda. No dopadlo to nasledovne.
Po dvojtýždňovom daždivom počasí v mesiaci júl som chcel uskutočniť tento výlet...

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to Turisticko-informačná stránka Štúrova RSS