Most Márie Valérie... (11. októbra 2001)

05.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Pre územie Štúrovského regiónu, "zatlačeného do kúta" medzi rieky Dunaj a Ipeľ', nebolo umožnené nadviazanie kontaktov do všetkých smerov, preto sa po druhej svetovej vojne dostalo do zásadne nevýhodnej polohy oproti otvoreným územiam.

Most z kupoly baziliky

Naše krajiny onedlho sa chcú stať členmi Európskej únie, v ktorej sa hranice pomaly stanú symbolickými, právne a fyzicky priechodnými. Vlády Slovenskej republiky a Maďarskej republiky si uvedomili svoje morálne povinnosti v tom smere, že musia byt' vytvorené podmienky pre otvorenie regiónu na ľavom a na pravom brehu Dunaja regiónu Štúrovského a Ostrihomského: 16.9.1999 bola uzavretá dohoda o obnove mosta Márie Valérie medzi našimi mestami...

Tento spoločný záväzok, okrem toho, že je hodnotným gestom na otuženie priateľského spolunažívania dvoch susedných národov, má najmä praktický význam, ktorý môže urýchliť' rozvoj na všetkých úrovniach. V regiónoch na oboch brehoch Dunaja žije vyše 400 tisíc obyvateľov, ktorým obnovený most priamo skráti a (cez 24 hodín trvalou službou, bez časového obmedzenia aj) uľahčí prechod cez Dunaj, čo je dôležitým faktorom vzhľadom na pestovanie stykov medzi rodinami priateľmi a známymi.. Predpokladáme, že sa podstatne rozšíri cudzinecký ruch, ktorého príťažlivú silu predstavujú v Ostrihome kultúrno-historický charakter mesta a múzeá, a v Štúrove zase najmä termálne kúpalisko VADAŠ a nová krytá plaváreň môže znamenať výhodu. Otvorením mosta určite sa nastolia aj nároky a vzniknú zámery na investície do infraštruktúry, na ktoré bude nadväzovať rast výmeny tovarov, pohyb pracovných síl, rast zamestnanosti aj v iných oblastiach technického a priemyselného rozvoja, a koniec koncov nastane aj zvýšenie kúpnej sily obyvateľstva .

Všeobecný hospodársky rozmach môže byť lákavým signálom aj pre zahraničný kapitál. Povestne známe školy v Ostrihome pre žiakov maďarskej národnosti zo Štúrovského regiónu a štúrovské školy zase pre žiakov slovenskej národnosti z okolia Ostrihomu môžu poskytovať študijné možnosti v blízkosti a za primerané náklady. Uvedené argumenty hovoria za to, aby sme, my všetci ako občania, ale najmä podnikatelia, podporovali rozvojové plány samospráv dvoch susedných miest a aby sme po otvorení mosta zúčastnili aktívne realizácie programu, ktorý určite prinesie so sebou pozitívne zmeny v živote nášho regiónu.

Podrobný článok o histórii mosta si môžete prečítať tu...