Základná umelecká škola Ferencza Liszta

12.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

 Názov školy: Základná umelecká škola Ferenca Liszta Adresa školy: Komenského č. 2 Telefónne číslo: 036 75 11 130 Faxové číslo: 036 752 06 41 Internetová adresa: E-mailová adresa: zusfliszta@stonline.sk Zriaďovateľ: mesto Štúrovo Zoznam učiteľov a ich aprobácia:

Hudobný odbor: Pappová Katarína – husle Mgr. Karla Czímerová – spev Baranovics Andrea – akordeón, klavír Mgr. art. Cucor Roland – organ, klavír,hudobná náuka Danišová Alica – husle Ganzerová Alžbeta – violončelo Góra Zoltán – harfa, zobcová flauta, keyboard Gyarmatiová Zuzana – klavír, keyboard Janošovičová Erika – husle Kurina Jozef – klavír, priečna flauta, zobcová flauta, kyeboard Mgr. Molnárová Yveta – hudobná náuka, klavír Pásztor Ján – gitara Sotkovszky Lajos – spev Takács Bálint – bicie nástroje Miloš Zsibrita – gitara Járková Dagmar – klavír Viziová Gabriela – hudobná náuka, zobcová flauta, altová flauta, trúbka

Výtvarný odbor: Mgr. Kaplánová Anna – výtvarná výchova Mgr. Danuša Vargová – výtvarná výchova Mgr. Góra Katalin – výtvarná výchova

Tanečný odbor: Mgr. Andrea Zalabová – pohybová výchova

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Jolán Batta – dramatické oddelenie Mgr. Anita Pereszlényi – slovesné oddelenie