Šport a záujmové krúžky v Štúrove a okolí

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Dostupné informácie z oficiálnej stránky mesta Štúrova.

Športové a kultúrne združenia v Ostrihome a okolí

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DUNAJ Štúrovo
Dom vodných športov
943 01 Štúrovo
Ostrihomská 6.

Tel a Fax. sekretariát: 036/7511036
Bankové spoj.: VÚB Štúrovo č.ú. 52030-172/0200
IČO: 34000381
DIČ: 2021035467

Športy: kanoistika, vodný motorizmus, plávanie, turistika

Kanoistika, turistika, vodný motorizmus a plávanie
K a n o i s t i k a - v rýchlostnej kanoistike sú pretekári mládežníckych kategórií, chlapci a dievčatá.
Kontakt: Kužel Jozef
Tel.: +421/36 7523881

T u r i s t i k a - cyklo-vodná ako aj vysokohorská.
Mládež dorast a dospelí...

Kontakt: Ing. Jolcsík Peter
Tel. zamestnanie: +421/36 7511368
Doma: +421/36 7512161

V o d n ý m o t o r i z m u s - bez pretekárov.
Účastníci pretekov v diaľkovej plavbe len dospelí.
Kontakt: Cocher Ján

Tel.: +421/905 712728
cocher@cocher.sk

Plavecký oddiel DELPHINUS

Vedie mládež v našom regióne k pravidelnej športovej činnosti. Plavecký oddiel je zameraný na prácu so školskou mládežou v oblasti plávania v regióne a na vykonávanie pretekárskej činnosti. Každý rok v mesiacoch máj a jún organizuje pod vedením našich trénerov plavecké kurzy pre deti predškolského a mladšieho školského veku
(5 – 9 ročný). Na týchto intenzívnych dvojtýždňových plaveckých kurzoch deti hravou metódou výcviku strácajú strach z vody a získajú základy plávania. Z týchto kurzov potom najtalentovanejšie deti v prípade záujmu pokračujú v plaveckej činnosti v našom oddiele.

Kontakty:
TJ Dunaj Štúrovo Plavecký oddiel DELPHINUS

Ostrihomská cesta 6
943 01 Štúrovo
Telefón: 036/ 751 1036
Číslo účtu : 52030-172/0200
IČO :34000381

SZABÓ Miloslav
telefón: 0905 302 555
E- mail: samil@zoznam.sk

Ak si chcete nájsť aktivitu na voľný čas odporúčam nasledovné riešenie: Prejdite do viacstránkových kníh, tam si nájdite Štúrovo. Na jednotlivých stránkach škôl sú odkazy na ich webové stránky. Tam má každá škola uvedené záujmové krúžky.
Je ich naozaj veľa a máte si z čoho vyberať. Detaily si už musíte zistiť sami. komu sa nechce čítať a hľadať tu sú kontaktné adresy jednotlivých škôl.

Kontaktné údaje Štúrovských škôl:
Základná škola Štúrovo - Adyho 6.
Združená stredná škola - Sv.Štefana 81, Štúrovo
Gymnázium - Štúrovo Adyho 7.
Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36.
ZŠ Endre Ady Maďarská Adyho ulica č. 9.

Psí šport Štúrovo

Organizácia Psí šport Štúrovo bola založená v septembri 2007. Pozemok dostali od miestnej Združenej strednej školy na brehu Dunaja za poliklinikou. Organizácia sa venuje amatérskemu výcviku psov všetkých plemien...

Ešte tu máme posilňovňu Šport Relax Fitness Štúrovo. Informácie zašlem mailom a určite sa tam stretneme ;-)

Rozličné združenia ako aerobik, karate, tanec a ešte veľa ďalších...

Ak by ešte vážení čitatelia niekto o nejakej športovej aktivite vedel prosím doplňte vašim komentárom tento článok. Za vašu snahu a informácie vám vopred ďakujem.