Míľniky 40-ročnej histórie n.p. JCP Štúrovo

12.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

1960  dňa 14. mája 1960 minister chemického priemyslu Ing. Jozef Púčik vydal Zriaďovaciu listinu národného podniku Juhoslovenské celulózky a papierne s účinnosťou od 1. júna 1960, ktorá stanovovala aj základný výrobný program: výroba polocelulózy obalových papierov, vlnitej lepenky, obalov z vlnitej lepenky a výroba strešnej lepenky. Nadväzne 17. mája bol JUDr. Milan Michalík poverený dočasným vedením podniku a zabezpečením zápisu do podnikového registra. Podnikový register pri Ľudovom súde v Bratislave - mesto zapísal na základe rozhodnutia z 26.5.1960 n. p. JCP Štúrovo do svojej evidencie k 1.6.1960.

1963 významným medzníkom v živote Juhoslovenských celulózok a papierní, terajšieho AssiDomän Štúrovo, a,s., bol 17. november 1963, kedy bol pánom Alexanderom Dubčekom položený základný kameň budúceho papierenského gigantu

1967 1. september roka 1967 bol prvým vyučovacím dňom v stredisku výchovy kádrov na terajšom strednom odbornom učilišti papierenskom. Koncom roka bol uvedený do skúšobnej prevádzky kotol č. 1 a turbogenerátor, čím bol celý komplex energetiky (výroba pary, elektrického prúdu, zásobovania elektrinou, vodné hospodárstvo a vonkajšie rozvody) okrem kotla č. 2 uvedený do prevádzky.

1968 vo februári bol vyrobený prvý tambor šedej strojnej lepenky na PS č.2 - PAPCEL
V máji 1968 boli na trh dodané prvé výrobky Kartonážky I.
V júli bola vyrobená prvá handrová lepenka naPS1 - FAMPA.
Dňa 8. augusta sa začala výstavba "Štúrova II"

1969 v januári boli vyrobené prvé hydroizolačné pásy na impregnačných automatoch A1 a A2, čím bola započatá výroba asfaltových izolačných materiálov.
V júli 1969 sú v prevádzke už všetky výrobné zariadenia na Lepenkárni i Kartonážke. Na Dechtocheme z ôsmich impregnačných automatov sú štyri uvedené do prevádzky.
2.-3. septembra 1969 boli vykonané garančné skúšky na kotli č. 2.
15.9., resp. 24.10.1969 bol uvedený do prevádzky 7. a 8. impregnačný automat na Dechtocheme.

1970  rok sa začal pre podnik veľmi zle. Dňa 11. januára v prevádzke Dechtochema vypukol rozsiahly požiar, ktorý poškodil, respektíve čiastočne zničil technologické automaty D a E vo vysokom štádiu montážneho dokončenia. Najväčšie škody boli spôsobené na zariadeniach prípravy krycej vrstvy všetkých automatov a na impregnačných automatoch C1 a 02. Výsledkom obetavej práce nášho pracovného kolektívu už 20.1.1970 boli impregnačné automaty A1 a A2 pripravené na uvedenie do prevádzky, čím bola na Dechtocheme obnovená výroba. Následne 1.2. boli uvedené do prevádzky aj automaty B1 a B2.

1973 dňa 17.11.1973 bola uvedená do skúšobnej prevádzky čast Kartonážky, vrátane zvlňovacieho stroja, čím bola započatá výroba vlnitej kartonáže a krabíc. Zbývajúca čast Kartonážky (spracovateľské stroje) bola zmontovaná (až na úpravu a dopravu odpadu), avšak do prevádzky sa dala len 21. marca 1974.

1974 dňom 30. júla bol úspešne aný do prevádzky kotol č. 3.  
Dňa 13.3. bol vyrobený prvý fluting na PS 3 - BELOIT.
V mesiacoch september a október boli uvedené do prevádzky všetky hlavné výrobné kapacity Štúrova II., čo znamenalo začatie výroby flutingu na papierenskom stroji č. 3. Oficiálne odovzdanie Štúrova II do prevádzky sa uskutočnilo 9. novembra 1974.

1976  26. augusta bola uvedená do skúšobnej prevádzky stavba "čistenie odpadových vôd", ktorá bola oficiálne odovzdaná 22. novembra 1976.

1980 1. februára bola odovzdaná do užívania nová športová hala, postavená v areáli Telovýchovnej jednoty JUHCELPAP Štúrovo.

1986  bol odovzdaný do prevádzky kotol K4

1992 dňom 31.3.1992 bol štátny podnik Juhoslovenské celulózky a papierne, Štúrovo, zrušený a v súlade so zákonom o veľkej privatizácii vznikla dňom 1.4. štátna akciová spoločnosť Juhoslovenské celulózky a papierne, Štúrovo. Akciovú spoločnosť založil Fond národného majetku SR.

1993 dňa 1. júna 1993 vypukol na Flutingu ničivý požiar, následkom ktorého došlo k úplnému zničeniu strechy s rozmermi 27x240 m a cca 25 % obvodového opláštenia. Bola takmer úplne zničená technika, strojné i technologické zariadenie haly. Priame škody boli vyčíslené na cca 250 mil. Sk a výpad vo výrobe predstavoval ďalších 390 mil. Sk.

Začiatok privatizačného procesu: naša akciová spoločnosť bola zaradená do prvej vlny kupónovej privatizácie a bola sprivatizovaná hneď v prvom kole (z 1495 zaradených firiem bolo sprivatizovaných len 49).

1994  v priebehu 274 dní od ničivého požiaru na Flutingu sa podarilo znovu postaviť závod a zrekonštruovať PS č. 3, vďaka čomu mohol byť dňa 10. marca 1994 vyrobený prvý fluting na zrekonštruovanom papierenskom stroji. Bol to moment, v ktorý pred deviatimi mesiacmi ani odborníci neverili. Ale, podarilo sa.

Spoločným úsilím nášho pracovného kolektívu za pomoci medzinárodne uznávanej certifikačnej organizácie Lloyds Register Quality Assurance sa podarilo vybudovať na prevádzkach Lepenkárne a Kartonážky I. systém zabezpečovania akosti podľa medzinárodnej normy ISO 9002, čoho dôkazom bolo získanie certifikátu v máji 1994. Následne v septembri 1994 získala certifikát ISO 9002 aj Dechtochema.

1995 dňa 23. marca bola zapísaná do obchodného registra dcérska spoločnosť STROJPAP, a.s.

 

v septembri bola založená zamestnanecká akciová spoločnosť SIM PAP, za účelom odkúpenia 30 % akcií a.s. JCP Štúrovo, ktoré boli v dočasnej držbe Fondu národného majetku SR.
 v októbri získal výrobok Dechtochemy "JCP šindle" zlatú medailu Slovák Gold a následne v novembri v kategórii obalov a obalových prostriedkov bola udelená Cena za najlepší obal roka 1995 kolekcii obalov na odpad, vyrábaných na Kartonážke.

1996 Prezídium Fondu národného majetku SR dňa 1. augusta 1996 na svojom výjazdovom zasadnutí v Novom meste nad Váhom okrem iných prerokovalo a schválilo návrhy na vydanie rozhodnutí o privatizácii ďalších 41 podnikov, medzi nimi aj Juhoslovenských celulózok a papierní, a.s. Štúrovo. Kupujúcim 30 % akcií našej firmy ktoré boli dovtedy v správe FNM, sa stal KK Profin, spoločnosť s r. o. Bojnice.

V októbri výrobok Kartonážky - obal na keramické dlaždice, získal ocenenie Najlepší obal roka Gold Pack. V novembri získala naša spoločnosť "Cenu SR za kvalitu pre rok 1996"

1997 dňa 3. februára kúpil švédsky nadnárodný koncern AssiDomän AB Štokholm 60,81 % akcií JCP Štúrovo a o mesiac neskôr získal do správy ďalších 31,3% našich akcií. AssiDomän AB ovláda dnes už vyše 94 % akcií štúrovskej spoločnosti. Valné zhromaždenie dňa 8. augusta rozhodlo o novom obchodnom mene spoločnosti na AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s., ktoré bolo oficiálne zapísané do obchodného registra 16. septembra 1997.

V roku 1997 sme si zaslúžili udelenie certifikátov ISO 9001 pre vlnitú kartonáž i izolačné materiály.

1998  od januára bola zavedená dívizionálna štruktúra spoločnosti 9    v apríli získal Fluting certifikát ISO 9001. Po úspešnom vypracovaní environmentálneho manažérskeho systému v spoločnosti sme v novembri získali certifikát ISO 14001.

1999 23. februára bola založená dcérska akciová spoločnosť AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 1.4.1999. 9 9. apríla bola založená dcérska akciová spoločnosť JCP Izolácie, a.s., ktorá sa do obchodného registra zapísala 3. mája 1999.

V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 1.6.1999, bol dňa 30. augusta uznesením Okresného súdu v Nitre povolený zápis nového obchodného mena spoločnosti: AssiDomän Štúrovo, a.s.

 24. júna sme získali certifikát ISO 9001 pre systém zabezpečovania kvality pre výrobu flutingu a lepeniek.        

2000 dosiahol hrubý zisk firmy  737,65 milión korún, je to 585,22 milióna viac ako v roku 1999. Od roku 1974 vyprodukovali najviac papiera - 158,5 tisíc ton za rok.

Bol namontovaný emisný monitorovací systém ovzdušia. Do systému bolo zapojených viac miest. Čistota ovzdušia bola meraná v Štúrove, Dorogu, Lábatlan a Nyergesújfalu.

2005 oznamujú fúziu firmy Kappa Packaging a Jefferson Smurfit

2006 Zmena názvu spoločnosti z Kappa Packaging na Kappa Smurfit. Centrála z Eidenhoven bola presunutá do  Dublinu.

2006 Mesto rokuje o vytvorení priemyselného parku na priľahlých 55 hektároch nevyužitých pozemkoch firmy  Kappa Smurfit

2009 požiar na úseku drevosekárne 16. júla

2009 Pokles ziskov o 31%, firma produkuje stratu 38 milión euro, v októbri pristúpila firma k prvému hromadnému prepúšťaniu zamestnancov.

2010 v marci zastavuje Smurfit Kappa výrobu vlnitej lepenky, po 32 rokoch a zo 750 zamestnancov prepúšťa 90% Zároveň odstavujú jednotlivé pomocné výrobné úseky - energetiku, drevosekáreň, regeneráciu, úpravu vody, kompresorovňu. V areáli ostáva trvale zamestnaných 27 ľudí. 1. októbra oficiálne oznamujú definitívne zatvorenie fabriky.

Zdroje:
Kontatky zvláštne vydanie r. 2000
5 ročné jubileum  n. p. JCP Štúrovo r. 1968
Archív hungaricana denníky Új szó
Fotografie: https://www.facebook.com/willouth/....

Kategórie článkov: