Mestská galéria Štúrovo

12.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Mestská galéria v Štúrove, tak ako ju vnímame dnes, pôsobí od roku 1993, je umiestnená v budove bývalého Veľkého obecného hostinca na najkrajšom a v súčasnosti aj na najexponovanejšom mieste mesta, pod storočnými platanmi na pešej zóne...

Činnosť galérie zabezpečí Mestské kultúrne stredisko z mestského rozpočtu. Odbornú pomoc poskytuje komisia zložená z odborníkov. O organizovanie výstav prejavujú záujem výtvarníci domáci ale aj zahraniční. Z ich darov vznikla a rastie kmeňová zbierka výtvarných prác, ktorá je z času na čas sprístupnená aj verejnosti a spolu s pravidelnými výstavnými akciami tvoria jednotné kultúrne bohatstvo nášho mesta.

Výstavy sa striedajú mesačne a slúžia k obohateniu a spestreniu celkového kultúrneho života regiónu. V záujme ďalšieho prehlbovania a skvalitnenia výtvarného života mestská galéria hľadá a naväzuje kontakty s inými galériami na Slovensku i v zahraničí. Galéria s medzinárodnou pôsobnosťou bola zaregistrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.