Potulky po okolitej prírode

24.09.2010 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Národný Park - Táti és Duna Szigetek
Podľa dostupných informácií bol Národný park založený v apríli roku 2008. Do parku boli začlenené dunajské ostrovy v katastri obcí Esztergom a Tát. Ide o tieto ostrovy, Süttői-sziget, Csitri-sziget, Nyáras a Körtvélyesi-szigetek, ostrovy boli začlenené zároveň aj do Sústavy chránených území členských krajín EÚ - Natura 2000.

Kováčovské kopce, alebo pohorie Burda

Zdroj: www.treking.cz

10.9.2008 - Jozef Cyprich, foto autor a Marián Petrinec
V najjužnejšom, najteplejšom a najsuchšom pohorí Slovenska
Vo vymenovávaní superlatívov by sa dalo pokračovať, avšak ponechávam na to priestor v texte. Severovýchodne od Štúrova medzi ústím Hrona a Ipľa do Dunaja je nevysoké pohorie Burda (max. výška 395,4 m n .m.). V jeho južnej časti sa nachádzajú skalnaté Kováčovské kopce. Tiahnu sa od obce Kamenica nad Hronom po osadu Kováčov, podľa ktorej dostali meno. Tvoria severnú časť Vyšehradskej brány, ktorou preteká pohraničná rieka Dunaj a oddeľuje ich od Pilišských vrchov v Maďarsku.


Požičovňa člnov v Ostrihome, alebo ako navštíviť Národný park Táti szigetek

Nebaví vás už kúpanie, alebo prechádzka mestom? Chcete spoznať tajomný okolitý vodný svet? Ponúkam vám možnosť, na ktorú budete dlho spomínať. Zoberte si len minimum vecí so sebou v nejakej taštičke, jedlo a vodu, občiansky preukaz, proste nič cenné, alebo to len na vlastnú zodpovednosť. Peši, alebo bicyklom prejdite cez most na ostrihomskú stranu, musíte ísť stále rovno. Akonáhle uvidíte Malý Dunaj, neprejdete cez most, prejdete na ľavú stranu. Po schodoch zídete dole, potom doprava pod most a stále ďalej pri brehu, k prvej budove na brehu Malého Dunaja. Uvidíte tam pontón, koľajnice k vode a hangár plný člnov, je to váš cieľ. Tu je požičovňa člnov.Parížske močiare v ohrození?

(Zdroj: hidlap.net - autor: Juraj Himler)
rangers.sk foto: sturovo.com

Parížsky potok pramení v regióne dedín Kolta a Dubník, následne pretekajúc katastrami dedín Strekov, Nová Vieska, Gbelce, a Ľubá, sa pri dedine Kamenný Most vlieva do Hrona.

O širokom močaristom okolí sa píše prvý krát v roku 1800, podľa porovnaní z týchto spisov sa dodnes zachovala už len jedna tretina pôvodného biotopu.

Dolné Poiplie a pohorie Börzsöny

Rieka Ipeľ pramení vo Veporských vrchoch neďaleko Lomu nad Rimavicou. po 232 kilometroch sa vlieva do európskeho
veľtoku Dunaj, pri obci Chľaba. V našom regióne na slovenskej strane dominuje treťohorné vulkanické pohorie Burda. Je to najmenšia chránená krajinná oblasť na Slovensku. Jej susedom v Maďarsku je pohorie Börzsöny. Toto pohorie o niečo rozľahlejšie, pochádza tiež z treťohôr a podľa geológov je to zvetraná obrovská kaldera jedinej sopky. Geológia a príroda týchto pohorí je úzko spätá rozdelili ju len vrtochy dejín. Takmer celé pohorie je súčasťou Národného parku Duna - Ipoly...

Krasová roklina pri obci Pilisszentkereszt

Ani nie 15 km od Štúrova pri dedine Pilisszentkereszt sa nachádza najkrajšia Roklina pohoria, Piliš - Szurdokvölgy.
Je to roklina tvaru "V", ktorú počas mnoho tisícročí vytvorila vodná erózia potoka Dera. Roklina je geologickým prierezom Dachštejnského vápenca, ktorý sa usadzoval v plytkých moriach pred 210 miliónmi rokov a tvorí 600 metrov hrubú vrstvu panónskej nížiny...

 

Pannonhalma

Miesto dnes nazývané Pannonhalma bolo od pradávna obývané. Na mieste kam v roku 996 prizval veľkoknieža Gejza z Čiech učencov, mníchov nasledovateľov svätého Adalberta, už vojaci Karola Veľkého našli usídlených kresťanov. Rád benediktínov našiel na mieste dnešného kláštora na návrší stopy pohanskej svätyne. Prvý tu žijúci mnísi prišli z Bavorska, Čiech a Talianska. Prvým známym opátom bol brat Anastás...

         Ďaľšia stránka >>>