Archeologické vykopávky v okolí dnešného Štúrova, archívna fotoreportáž

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Archeologické vykopávky v okolí dnešného Štúrova potvrdili osídlenie v období volútovej a želiezovskej kultúry v neolite a sídlisko kostelackej kultúry s kanelovanou keramikou v období eneolitu.

Zo staršej doby bronzovej bolo odkryté sídlisko a žiarové hroby a halštatské kultúrne jamy zo železnej doby. Existovala tu keltská osada a v 1. - 4. stor. tu bol jeden z oporných bodov systému Limes Romanus (Anavum), na ochranu pred útokmi barbarov pri ústí Hrona. Odkrytá bola laténska osada z 2. storočia, germánska osada z 2. - 3. storočia, slovansko-avarské pohrebisko a sídlisko z 10. stor. V 12. - 13. stor. tu stála rybárska osada.

Fotografie sú z posledných archeologických vykopávok z roku 2002, sú urobené na dnešnú dobu s dosť nekvalitným fotoaparátom.

Fotografie a mapa lokality.